Hồ sơ tài liệu

STT Tiêu đề tài liệu Tải về
1 Tài liệu kỹ thuật
2 Sơ lược về kỹ thuật vẽ sơn dầu - Nguyễn Đình Đăng
3 Công nghệ sản xuất sơn - vecni: Phần 2
4 Cách pha chế sơn PU và kỹ thuật sơn PU trên đồ gỗ
5 Kỹ thuật sơn đồ gỗ - Part 3
6 Tài liệu đào tạo kỹ thuật sơn - Các phương pháp chuẩn bị bề mặt, giai đoạn 1 Tập 2
7 Công nghệ sản xuất sơn - vecni: Phần 2
8 Cách pha chế sơn PU và kỹ thuật sơn PU trên đồ gỗ